Pierre Turpin Cor

© Julien Benhamou / OnP

Back to top