FR EN

Olga Oussova
Mezzo-soprano

Chorus of the Opera